Uroczystość Komunii Świętej w naszej szkole

Uroczystość Komunii Świętej w naszej szkole
Jest tradycją, że wszystkie ważne uroczystości przeżywamy razem w  społeczności szkolnej. Buduje to naszą wspólnotę i umacnia więzi.
W środę, 14 czerwca młodsze klasy przeżywały wzruszającą uroczystość. Była to Msza Św. w intencji uczniów z klasy 3, którzy w bieżącym roku przystąpili po raz pierwszy do Komunii Świętej. Zaproszeni zostali rodzice dzieci oraz uczniowie  z klas 0-4. Dzieci przyszły odświętnie ubrane  w swoje białe stroje komunijne. Wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyli aktywnie we Mszy Św.
Liturgia, przygotowana przez s. Bogusię, była uroczysta. Rodzice czytali czytania, dzieci śpiewały psalm, mówiły modlitwę wiernych, niosły dary.
Dziękujemy Ks. Dyrektorowi za Słowo Boże, w którym przypomnieliśmy sobie, że ważniejsza od samego prezentu jest intencja, z jaką  ofiarowujemy swój dar i że najważniejszym momentem Eucharystii jestprzeistoczenie chleba w prawdziwe Ciało Pana Jezusa.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały medaliki z Matką Bożą, aby czuwała nad nimi  na życiowych ścieżkach. Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani pysznym tortem.

Uroczystość Komunii Świętej w naszej szkole
Uroczystość Komunii Świętej w naszej szkole
Uroczystość Komunii Świętej w naszej szkole
Uroczystość Komunii Świętej w naszej szkole
Uroczystość Komunii Świętej w naszej szkole
Uroczystość Komunii Świętej w naszej szkole