Ścieżkami śmierci - prezentacja nagrodzona III miejscem w ogólnopolskim konkursie "Historia wokół nas" zorganizowanym przez Fundację Macte Animo

Miło nam poinformować, iż uczniowie Katolickiego Gimnazjum: Julia Brochocka, Julia Gajek, Agnieszka Leśniak, Miotr Mitelski i Ola Żuk zajęli III miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu „HISTORIA WOKÓŁ NAS” , organizowanego przez Fundację Macte Animo. Praca konkursowa (prezentacja multimedialna) nosi tytuł „Ścieżkami Śmierci”. Opowiada o nieznanych miejscach więzienia żołnierz podziemia niepodległościowego w Siedlcach, zapomnianych śladach, jakie po dziś dzień po nich pozostały. Opiekunem projektu jest p. mgr Anna Staręga.

Finał odbył się w Warszawie 21 czerwca 2014 r. w budynku Więzienia Mokotowskiego - miejscu, gdzie znajdowała się niegdyś katownia UB.
Gratulujemy!!!

Historia wokół nas” to konkurs organizowany przez Fundację Macte Animo, który ma na celu upowszechnienie w środowiskach lokalnych wiadomości o miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956 w najbliższej okolicy. Konkurs ma formułę otwartą, wymagającą aby jego uczestnicy sami zdecydowali, w jaki sposób najlepiej upowszechnić wiedzę o miejscach represji. Praca konkursowa powinna być prezentacją multimedialną dokumentującą upowszechnienie wiedzy o miejscach represji komunistycznych. Autorami prac mogą być grupy liczące maksymalnie 6 osób w wieku do 26 lat. Do finalnego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych sześć zespołów, spośród których Komisja Konkursowa wyłoni zespół zwycięski. Zwycięzcom zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.
See video