11 Listopada

11 Listopada
Dzieci, podczas zajęć świetlicowych, wykonywały prace plastyczne związane z symbolami narodowymi. Odbywały się również rozmowy o tradycjach tego święta oraz co oznaczają poszczególne symbole


Niepodległość

Spośród słów używanych nieczęsto, 
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.

Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.

Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi

[Marcin Wolski]
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada