Egzamin gimnazjalny

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 r: 19-20-21 kwietnia