Program wychowawczy świetlicy szkolnej

Plan dnia (ramowy):
  • 7.00 – 8.00 Czynności organizacyjne. Rozmowy indywidualne wg uznania. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
  • 12.55- 13.30 Zabawa w grupach.
  • 13.30-15.00 Wyciszenie. Głośne czytanie. Odrabianie lekcji.
  • 15.00- 17.00 Zajęcia wg zainteresowań dzieci. Zajęcia programowe. Zajęcia indywidualne wg uznania.


Plan pracy szczegółowy - w załączniku 

Poza tym prowadzone są zajęcia świetlicowe ruchowe na sali gimnastycznej, adresowane do starszych dzieci z KSP i KG

W wyznaczonych porach starsi uczniowie mogą w czytelni bibliotecznej w ciszy - pod opieką nauczyciela - odrabiać lekcje. 
ZałącznikWielkość
plan pracy świetlicy szkolnej _2016.2017.doc186.5 KB