Spotkania formacyjne w roku szkolnym 2017/2018

Spotkania formacyjne dla rodziców  roku szkolnym 2017/2018:
- Forum Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców
- Msze św. Rodzinne (wg ogłoszonego harmonogramu)
- dni skupienia w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym w Osinach Dolnych 
- pielgrzymki: do grobu Patrona szkoły bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
- pielgrzymki do sanktuariów Podlasia
- Integracyjne Wyjazdy Formacyjne: w ferie zimowe i w czerwcu 2017 r. (Gródek n. Bugiem)
- konferencje i katechezy organizowane w szkole przy okazji spotkań śródrocznych 
- cykliczne spotkania Klubu Ojców - każdy II czwartek miesiąca 19.00
- spotkania Klubu Matek - czwarty wtorek miesiąca, 19.00

Spotkania formacyjne dla uczniów:
- Msze św. Rodzinne i IWF-y
- Skupienie przed Świętemn Szkoły (
- Adwentowy Dzień Skupienia, połączony ze spotkaniem opłatkowym
- Rekolekcje Wielkopostne 
- Misterium Męki Pańskiej (wtorek Wielkiego Tygodnia - przygotowuje klasa III Katolickiego Gimnazjum) 
- klasowe dni skupienia

Spotkania formacyjne dla nauczycieli:
- Forum Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców
- spotkania comiesięczne (wg ustalonego harmonogramu)
- spotkania formacyjne organizowane pzrez Radę Szkół Katolickich, diececję, parafie