Szkolny program wychowawczy

Program wychowawczy Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum jest zintegrowany stanowiąc jedną całość. Jest ściśle powiązany z koncepcją pracy szkół, statutem, programem profilaktyki, edukacją prozdrowotną i proekologiczną. Jego uzupełnienim jest program wspierania uczniów zdolnych "Skarbnica Talentów", wewnątrzszkolny wolontariat "Radosne pomaganie" i program "Szkoła z duszą".

Z zasady program wychowawczy jest co roku aktualizowany w oparciu o spostrzeżenia wynikające z nadzoru pedagogicznego, obserwacji nauczycieli i wychwawców, postulatów rodziców.

Szkolny program wychowawczy jest indywidualizowany przez wychowawców klas i operacjonalizowany w każdym roku szkolnym.
ZałącznikWielkość
szkolny program wychowawczy_ksp.doc262.5 KB
harmonogram 2016_2017_program wychowawczy.doc63 KB