Wsparcie pedagogiczno - psychologiczne

W ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej w KSPiG prowadzone są następujące działania:

 • wsparcie uczniów zdolnych, wspieranie indywidualności, rozwój talentów - szczszegóły znajdują się w Progranie Wspierania Uczniów Zdolnych "Skarbnica Talentów" 
 • wsparcie uczniów słabszych. 
 • Rodzaje pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 1. Wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego
 2. Wsparcie logopedyczne
 3. Tauczyciel wspierający
 4. Tearapia biofeedback
 5. Trening Umiejętności Społecznych
 6. Socjoterapia
 7. Terapia pedagogiczna 
 8. Muzykoterapia
 9. Zajęcia rewalidacyjne

Szkoły ściśle współpracują z poradnią psychologiczo-pedagogiczną w Siedlcach i innymi poradniami. 

ZałącznikWielkość
SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO.pdf801.87 KB
SYSTEM_POMOCY_P-P_KSP_uaktualniony.doc89.5 KB
SYSTEM_POMOCY_P-P_KG_uaktualniony.doc89.5 KB