Edukacja

Niewątpliwie wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami sprawdzianów i testów, kończących poszczególne etapy edukacyjne, to jeden z podstawowych wyznaczników jakości pracy szkoły. Dochodzi do tego swoboda w posługiwaniu się językami obcymi (na razie mamy trzy: j. angielski, niemiecki i rosyjski, myślimy o fakultatywnym wprowadzeniu języka hiszpańskiego lub włoskiego), umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy (projekty edukacyjne), możność rozwijania własnych pasji, zainteresowań, erudycja. Nie tylko przekazywać wiedzę, ale też pomóc zrozumieć świat, umieć się w nim odnaleźć, zdobyć się na odwagę spoglądania na zachodzące w nim zmiany odważnie i szeroko - to cele, które stawiamy w pracy dydaktycznej, zarówno na I i II etapie edukacyjnym w Katolickiej Szkole Podstawowej i III etapie w Katolickim Gimnazjum. Ich realizacja to niełatwe zadanie. Potrzebne są mądrość pedagogów, zaangażowanie uczniów i rodziców. I dużo, dużo cierpliwości.

Atutem naszych szkół jest dobrze przygotowana, ale też ciągle podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna, mało liczne klasy, bogata oferta zajęć dodatkowych, sportowych, wieloaspektowy program rozwoju. Sale lekcyjne są doskonale wyposażone w pomoce naukowe, sprzęt multimedialny.

Wychodzimy z założenia, że tyleż jest wiedzy w szkole, co i poza nią. Dlatego organizujemy liczne wyjścia na spektakle, koncerty, wyjeżdżamy na wycieczki, zapraszamy do siebie teatry, ciekawych ludzi, organizujemy prelekcje, wykłady, konferencje – ich adresatami są nie tylko uczniowie, ale także rodzice.

Poważnym wsparciem jest zakupiony niedawno na potrzeby szkół biofeedback. Jest to drogie, zawansowane technologicznie urządzenie, które daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnia pamięć, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.

Szczegółowe informacje - w zakładkach.