Saturday, 16 September, 2017
09:00-15:30
XXVI Forum Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców
Jesteśmy współorganizatorem Forum - w tym roku odbędzie się ono w gmachu naszej szkoły. 
TEMAT Forum: Jak skutecznie przeciwdziałać agresji?
                              
Program:
godz. 9.00 - Msza św. pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy - Sanktuarium św. Józefa, ul. Sokołowska 124. Przejazd do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach, ul. Sokołowska 172.
godz.10.10 - Otwarcie Forum
godz.10.20 - wykład: Profilaktyka cyberprzemocy – asp. szt. Sławomir Stefaniak (Komenda Miejska Policji w Siedlcach)
godz.11.05  - dyskusja

Certyfikowana konferencja metodyczna „Człowiek w świecie agresji – wyzwania dla psychoprofilaktyki”
godz. 11.15- Wykład: „Uwarunkowania współczesnej agresji – wpływy społeczne i medialne oraz kluczowe czynniki deregulacji. Świat technologii cyfrowych a pobudzanie emocji dzieci i młodzieży. Delegacje dla profilaktyki środowiskowej i szkolnej” -  prof. Mariusz Jędrzejko (Centrum Profilaktyki Społecznej)
godz.12.30 - Dyskusja
godz.12.40 - Przerwa na posiłek i zakup książek
godz.13.00 - Zajęcia warsztatowe w trzech grupach: „Edukacyjne wartości i antyhumanistyczne treści współczesnych gier sieciowych i komputerowych. Delegacje dla profilaktyki szkolnej” - pod kierunkiem: prof. Mariusza Jędrzejko, Leszka Roszczenko i Agnieszki Taper (Fundacja Bonum Humanum).
godz.15.10 - Dyskusja i podsumowanie Forum – wręczenie certyfikatów

(zgłoszenia -w sekretariacie szkoły, tel. 25 753 30 84, mail: sekretariat@kspig.pl )

Organizatorzy:
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Siedlcach
Prezydent Miasta Siedlce i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siedlce
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach