Thursday, 09 November, 2017
Spotkanie śródsemestralne
Program:
16.00 - spotkania wychowawców z rodzicami klas I-III oraz oddziału przedszkolnego
17.00 - spotkania wychowawców z rodzicami klas IV-VII KSP oraz klas II - III KG