Rekrutacja do oddziału zerowego i klasy I w roku szkolnym 2022/23.

Nabór prowadzimy zasadniczo do oddziału przedszkolnego.
Dzieci, po ukończeniu "zerówki", po stwierdzeniu gotowości szkolnej i spełnieniu kryteriów - jeśli taka jest wola rodziców i decyzja dyrekcji - kontynuują naukę w klasie pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach.

Aktualnie wszyscy rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego zgłosili się do sekretariatu szkoły i ZŁOŻYLI WYPEŁNIONE ANKIETY REKRUTACYJNE.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy „zielone światło” dla UTWORZENIA DRUGIEJ PIERWSZEJ KLASY w roku szkolnym 2022/23.
Dlatego ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE DO SKŁADANIA PODAŃ.
Mamy jeszcze kilka miejsc.
Prosimy o pobranie podania ze strony internetowej naszej KSP
Bliższe informacje na www.kspig.pl/szkola-podstawowa/rekrutacja.
Zapraszamy