Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/18

 
 1. Zajęcia dodatkowe, wchodzące w skład szkolnego planu nauczania (w skali tygodnia):
   
 1. Język angielski                     ? zwiększone o 1 godz. w klasach:  II KG i III KG;
 2. Język niemiecki                   ? po 3 godz. w kl. IV, kl. V, kl. VI A/B,
? zwiększone o 1 godz. w klasach: VII, II KG i III KG;
 1. Język hiszpański                 ? po 3 godz. w kl. IV, kl. V, kl. VI A/B;
 2. Matematyka                        ? zwiększone o 1 godz. w kl. VII;
 3. Fizyka                                      ? zwiększone o 1 godz. w kl. II KG;
 4. Chemia                                   ? zwiększone o 1 godz. w kl. II KG;
 5. Edukacja medialna            ? po 1 godz. w kl. V, kl. II KG;
 6. Akademia kreatywności ? po 1 godz.  w kl. IV, kl. VII;
 7. Rytmika                                  ? po 1 godz. w oddziale przedszkolnym oraz w kl. I, II, IIIa  i IIIb;
 8. Szachy z elementami logiki         ?  1 godz. w kl. II;
 9. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna ? po 1 godz. w oddziale przedszkolnym oraz w kl. I, II, IIIa  i IIIb;
 10. Taniec                                     ? po 1 godz. w oddziale przedszkolnym oraz w kl. I, II, IIIa  i IIIb;
 11. Przygotowanie do egzaminu ? przedmioty humanistyczne ? 1 godz. w kl. III KG;
 12. Przygotowanie do egzaminu ? przedmioty matematyczno-przyrodnicze ? 1 godz. w kl. III KG;
 
 1. Zajęcia dodatkowe, nieobowiązkowe:
   
 1. Koło polonistyczne                             ? po 1 godz.  zespole klas IV ? VI oraz zespole klas VII,II KG i III KG;  
 2. Koło historyczne                                 ? po 1 godz.  zespole klas IV ? VI oraz zespole klas VII,II KG i III KG;  
 3. Koło matematyczne                          ? po 1 godz.  zespole klas IV ? VI oraz zespole klas VII,II KG i III KG;  
 4. Koło chemiczne                                   ? po 1 godz.  zespole klas VII,II KG i III KG;
 5. Koło techniczno-informatyczne    ? po 1 godz.  zespole klas IV ? VI oraz zespole klas VII,II KG i III KG;
 6. Koło szachowe                                     ? 1 godz. w zespole klas IIIa  i IIIb;
 7. Koło biblijne                                          ? 1 godz. w zespole klas IV-VI;
 8. Koło teatralne                                      ? 0,5 godz.  w oddziale przedszkolnym,
? po 1 godz. wkl.II i zespole klas IIIa i IIIb;
 1.  Koło języka  niemieckiego              ? 1 godz. w zespole klas IV-VII
 2.  ?Biała Armia?                                       ? 1 godz. w zespole klas II, IIIa i IIIb;
 3. ?Mali odkrywcy?                                  ? 1 godz. w kl. I;
 4. Zajęcia z kaligrafii i ortografii           ? 1 godz. w kl. I;
 5. Przygotowanie do egzaminu ? język angielski  ? 1 godz. w kl.  III KG;
 6. Przygotowanie do egzaminu ? język niemiecki ? 1 godz. w zespole klas IIKG i  III KG;
 7. Nauka gry na gitarze                          ? po  1 godz. w zespole klas IV-VI oraz zespole klas VII,II KG i III KG;
 8. Zajęcia z robotyki                                ? dla wszystkich chętnych uczniów (zajęcia w sobotę);
 9. Zaj. wyrównawcze z jęz. angielskiego       ? po 1 godz.  w  kl. V,  w zespole klas VIA i IVB, w kl. VII ;
? 0,5 godz. w kl. II KG;
 1. Zaj. wyrównawcze z jęz. niemieckiego     ? 1 godz. w zespole klas IV-VI;
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze          ? po  1 godz. w  kl. I, II, IIIa, IIIb;
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze          ? po 2 godz. w kl.  IV, V, VIB, VII, IIKG;
? 1 godz. w kl. IIIKG;
 1. Świetlica biblioteczna                                       ? 3 godz. dla wszystkich chętnych uczniów;
 2. Świetlica sportowa                                            ? 3 godz. dla wszystkich chętnych uczniów.
 

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI -  w  soboty.