Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663

Opłata za obiady za m-c LUTY 2023 wynosi :
10 obiadów x 11,00 zł = 110,00 zł.
Przy zapłacie proszę uwzględnić nieobecności dziecka na obiadach w miesiącu STYCZNIU br.
Należność za obiady proszę wpłacać na konto Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach w terminie do 10.02.2023 r.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116
W wyjątkowych sytuacjach  opłaty będzie można dokonać  gotówką
                                                  .