Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c WRZESIEŃ 2022  wynosi :  
21 obiadów x 11,00 zł  = 231,00 zł.
Należność za obiady proszę wpłacać na  konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach w terminie do 09.09.2022r.

                                                  .
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116