Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach 
 • kl O  Rafał Guz
 • kl 1  Anita Żabczyńska- Komor- sekretarz
 • kl 2  Michał Głódź
 • kl 3A Karol Zalewski- skarbnik
 • kl 3B Daniel Ciepiela- członek
 • kl 4A Anna Wideńska
 • kl 4B Milena Mazurek- członek
 • kl 5  Monika Włodarczyk
 • kl 6A Anna Łęczycka
 • kl 6B Barbara Orzyłowska
 • kl 7  Angelika Wiensak- reprezentuje Michał Korzeniowski
 • kl 8  Grażyna Krycka- przewodnicząca
 Gratulujemy Państwu zaufania rodziców i życzymy owocnej pracy dla dobra naszej szkoły!
 Wpłat zdeklarowanych kwot można dokonywać na konto Rady Rodziców w Banku PEKAO SA

98 1240 2685 1111 0010 4835 0537

NIP Rady Rodziców: 821-263-75-74