Zajęcia kulinarno - krawieckie

Od II semstru roku szkolnego 2017/2018 szkoła może się pochwalić specjalistycznymi salami: techniczną oraz salą, gdzie będą realizowane zajęcia kulinarno-krawieckie. Funkcjonują one w ramach zajęc technicznych (innowacja pedagogiczna - program poszerzony o nowe elementy) oraz kółek zainteresowań. 
Więcej - wkróce