Terapia biofeedback

Szkoła posiada własne urządzenie biofeedback. Bliższych informacji, dotyczących terapii, udzielają: p. Maria Weresa oraz p. Agata Rogalska


Na czym polega terapia biofeedback?
EEG-Biofeedback (neuroterapia) to rodzaj terapii, dzięki której pacjent, w sposób świadomy, bezpieczny uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.
Sygnał EEG z jednego lub dwóch punktów na głowie jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo, puzzli, filmu DVD) i jest odzwierciedleniem stanu umysłu pacjenta. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy np. jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się kontrolownia reakcji własnego mózgu, a dzięki temu takiego modyfikowania jego pracy, aby funkcjonował efektywnie.
EEG-Biofeedback (neuroterapia) to metoda, dzięki której pacjent ma możliwość wglądu w to co dzieje się w jego organizmie i uczenia się jak wpływać na jego stan. Metoda stosowana była początkowo przez NASA jako trening dla astronautów. Następnie wykorzystana w profesjonalnym treningu sportowców. Obecnie szeroko dostępna.

Biofeedback opiera się na zależności między stanem umysłu (koncentracja, pobudzenie, relaks), a rodzajem fal wytwarzanych przez umysł. I tak w czasie relaksu dominują fale alfa, w czasie koncentracji niskie beta, a dla stanu wzmożonego napięcia charakterystyczna jest dominacja fal wysokiej bety. Stan umysłu jest z kolei powiązany ze stanem ciała. Relaks to rozluźnienie mięśni, spokojny, pogłębiony oddech dostarczający organizmowi dostateczną ilość tlenu i wyrównujący dysharmonię w obrębie autonomicznego układu nerwowego. Taki stan sprzyja regeneracji sił. Sytuacja stresowa manifestuje się w ciele podwyższonym napięciem mięśniowym, potliwością dłoni, przyspieszoną pracą serca, zmianami w sposobie oddychania itd. Jeśli taki stan trwa długo, przeciąża organizm i osłabia go. Najczęściej nie mamy wpływu na to, co dzieje się z naszym ciałem w stresie. Biofeedback daje nam możliwość opanowania tych niepożądanych reakcji. Pomaga reagować tak, aby zachować zdrowie i wysoką efektywność działania.

EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej - skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.