Czy w szkole jest czesne?

Jest. Ale jest refundowane przez Fundację "Nasza Szkoła". Uczniowie uczący się w Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Gimnazjum nie płącą za edukację. Więcej - na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie pomagać dzieciom z tych rodzin, które potrzebują wspracia np. dofinansowując wycieczki, zieloną szkołę, zakup stroju szkolnego czy obiady.